خدمات استعلام

در این سیستم شما با وارد کردن قیمت مواد اولیه و خدمات چاپ و پس از چاپ میتوانید قیمت تمام شده محصولات چاپی از قبیل :

بگ شاپ ، جعبه ، فولدر ، فاکتور ، سربرگ ، تراکت ، پاکت ، کتاب ، مجله و قطع چاپ

در سایزها و تیراژهای مختلف با خدمات متفاوت دریافت نمایید .

شما میتوانید قیمتهای خود را به زیر مجموعه های خود ارائه دهید و این قیمتها در پنل شما ثبت میشود .

چاپخانه ها میتوانند قیمتهای خدمات دیگر خود از قبیل کارت ویزیت ، بنر و فلکس ، یا هدایای تبلیغاتی و...

را در سیستم با مشخص کردن زمان تحویل برای زیر گروههای خود وارد کنند .

چاپخانه داران و زیر مجموعه ها میتوانند در پنل خود با نام و مشخصات و لگوی خود فعالیت کنند .

زیر مجموعه ها میتوانند به قیمتهای دریافتی از سرگروه خود به صورت درصد یا مبلغ اضافه کرده و به مشتریان خود قیمت دهی کنند .